Ακόμα μία ελληνική «πρωτιά» της Info Quest Technologies στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Αριστείας στην Πληροφορική της IT Europa