Το πρώτο Xiaomi Laptop διαθέτει στην Ελληνική αγορά η Info Quest Technologies