Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση του Ομίλου Quest και των εταιρειών του.

Μέσα από ένα σύνολο πολιτικών, αρχών, αξιών, δεσμεύσεων και διαδικασιών, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, οι εταιρείες του Ομίλου Quest επιδιώκoυν συστηματικά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, τη συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους, τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και τη συμβολή τους στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου, με απόλυτη συμμόρφωση στη νομοθεσία.

Η Info Quest Technologies, έχοντας επίγνωση του ρόλου της ως κορυφαία εταιρεία του τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, συμβάλλει από την ίδρυσή της στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής.