Η Info Quest Technologies πιστοποιείται κατά ISO 14001:2004 για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της