Αποκλειστική διάθεση των αξεσουάρ Philips για προϊόντα Apple από την Info Quest Technologies