Οκτώβριος 2023

H Info Quest Technologies παρουσιάζει τους πράσινους σταθμούς ενέργειας ΕcoFlow στο Οlympic Yatch Show

Κυρίως κείμενο

Τις καινοτόμες λύσεις της EcoFlow, που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, όπου και αν βρίσκονται, κάθε στιγμή, παρουσιάζει η Info Quest Technologies, στο Olympic Yacht Show, που πραγματοποιείται στη Μαρίνα του Λαυρίου 19-22 Οκτωβρίου.  

Η Team Candi υλοποιεί εφαρμογή email archiving για την Uniteam Global Business Services.

Κυρίως κείμενο

Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies, και μέλος του Ομίλου Quest, σχεδίασε και υλοποίησε μια τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογή αρχειοθέτησης email (email archiving) στη Uniteam Global Business Services, κορυφαίο οργανισμό διεθνώς στην παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η νέα εφαρμογή αναπτύχθηκε με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης και της ανάκτησης μεγάλου όγκου email  για το σύνολο του προσωπικού,  αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα, την ασφάλεια,  την πρόσβαση και την ακρίβεια της πληροφορίας.