Υπηρεσίες Υποστήριξης

Με 40 χρόνια εμπειρίας στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, η εταιρεία παρέχει σήμερα το πλέον ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα ποιοτικό πακέτο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν στον τομέα των συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, το πλήρες φάσμα αναγκών τόσο των μεμονωμένων καταναλωτών, μικρών γραφείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού με πολλά υποκαταστήματα και μεγάλο αριθμό χρηστών.

Staging Εξοπλισμού

 

Παρέχεται η υπηρεσία εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος και παραμετροποίησης εφαρμογών σε φορητούς & επιτραπέζιους υπολογιστές,  mobile συσκευές, POS, κλπ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ποιοτικά πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη / συνεργάτη.

Εγκατάσταση Λογισμικού

 

Παρέχεται η υπηρεσία εγκατάστασης εφαρμογών, δημιουργίας εξειδικευμένων Menus και παροχής εγχειριδίων χρήσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ποιοτικά πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη / συνεργάτη.

Υποστήριξη on call

 

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει την άμεση επίλυση προβλήματος,  είτε απομακρυσμένα, με τη χρήση εφαρμογών, είτε με επίσκεψη τεχνικού. Ενδεικτικά, αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως βλάβη ηλεκτρονικού υπολογιστή, οθόνης, εκτυπωτή, scanner, Προβλήματα στο λειτουργικό σύστημα (Windows, MacOS.), προβλήματα στο δίκτυο, Εγκαταστάσεις H/Y & περιφερειακών συσκευών, Εγκαταστάσεις / Αναβαθμίσεις Windows, Ασφάλεια οικιακού ασύρματου δικτύου, κ.α.

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται Πανελλαδικά από την Info Quest Technologies & τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.

Χρεώσεις: Η εργασία του τεχνικού χρεώνεται με την ώρα παρουσίας του στο χώρο του πελάτη, ή βάσει προκαθορισμένης συμφωνίας. Το κόστος της ώρας εξαρτάται από την ειδίκευση του τεχνικού (τεχνικός Hardware, τεχνικός Δικτύων, System Engineer).

Σημείωση: Σε αυτή την υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται δέσμευση χρόνου απόκρισης στην κλήση του πελάτη. Αν οι ανάγκες σας απαιτούν δεσμευτικό χρόνο απόκρισης και αποκατάστασης της βλάβης, τότε ζητείστε να ενημερωθείτε για τα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρει η Info Quest Technologies.

Συμβόλαια Υποστήριξης

 

Το τμήμα Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Info Quest Technologies προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης, καλύπτουν πληροφοριακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό πολλών κατασκευαστών, δίκτυα, λειτουργικά συστήματα και τηλεφωνικά κέντρα, με πανελλαδική κάλυψη, με δυνατότητα υποστήριξης έως και 24x7.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 211 999 1200, fax: 211 999 1447, e-mail: qservices@quest.gr

image

 

Roll Out Services

 

Παρέχεται η υπηρεσία διάθεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού σε συγκεκριμένους αποδέκτες, σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ποιοτικά πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη / συνεργάτη.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Logistics

 

Παρέχεται η υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης υλικών, σε συγκεκριμένα projects, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ποιοτικά πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη / συνεργάτη.