Όμιλος Quest: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017