Ο υπολογιστής Quest πιστοποιείται πρώτος σε Windows 8