Νέο App “IQT Service Plus” από την Ιnfo Quest Technologies