Σημαντικές διακρίσεις για τις εταιρείες του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies και Uni Systems, από τη Cisco