Αποκωδικοποιητής ψηφιακής τηλεόρασης Βitmore από την Info Quest Τechnologies