Ανακοίνωση: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης & Πρόσκληση