Τα Quest PCs της Info Quest Technologies συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ