Πρώτη παρουσίαση του Q Cloud, του ολοκληρωμένου οικοσύστηματος διάθεσης Cloud υπηρεσιών της Info Quest Technologies