Οι δράσεις για την «Εισαγωγή της Ψηφιακής Τεχνολογίας στα σχολεία» και η «Συναρμολόγηση του Υπολογιστή Quest» βραβεύονται στο θεσμό BRAVO 2018