Νέα tablets Bitmore 7” και 10” από την Info Quest Technologies