Δελτίο Τύπου: H Info Quest Technologies και η Autodesk υποστηρίζουν το έργο των Ελλήνων designers