Όμιλος Quest, Διψήφια αύξηση των μεγεθών του το 2021 και πρόβλεψη για απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.