Δελτίο Τύπου: Νέα υπηρεσία ΑSAP τεχνικός έλεγχος φορητού υπολογιστή από την Info Quest Technologies