Ανοδική η πορεία του Ομίλου Quest το Εννεάμηνο 2020