Ανοδικά τα μεγέθη σε όλους τους τομείς το A´ Εξάμηνο 2021