Υποστήριξη πλημμυροπαθών Δυτικής Αττικής από τις εταιρείες του Ομίλου Quest