Σημαντική Δωρεά εξοπλισμού Πληροφορικής από τον Όμιλο Quest στον ΕΟΔΥ και στο Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή καινοτόμου ψηφιακής διδασκαλίας στη Δημόσια Εκπαίδευση