Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Info Quest Technologies «Συναρμολογώντας τον υπολογιστή Quest»