Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Quest προσφέρουν στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων