Δελτίο Τύπου: Η Info-Quest διαθέτει το Microsoft SPLA στην ελληνική αγορά