Δελτίο Τύπου: Μαθήματα Οικονομίας και Οικολογίας από την NComputing και την Info-Quest